logo-transparent

Kompetitie eindstand 2015.  

Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.

Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
1 Houwer, Jan Bolsward
24
52
425
283
+142
2 Veldman, Bert Bolsward
25
51
432
305
+127
3 Boorsma, Jan Menaldum
25
48
424
303
+121
4 Dijkstra, Albert Harlingen
24
47
404
272
+132
5 Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
25
47
428
317
+111
6 Otter, Gerrit Goutum
24
45
405
301
+104
7 Wiersma, Eeltje Berltsum
22
42
380
266
+114
8 Veenstra, Jan Apeldoorn
23
42
390
274
+116
9 Jong, de Bert Leeuwarden
25
40
387
341
+46
10 Bergsma, Marten Reduzum
24
39
366
317
+49
11 Groot, de Piet Midlum
23
38
367
291
+76
12 Jong, de Jan Menaldum
23
38
370
296
+74
13 Palsma, Heinz Sexbierum
23
38
361
299
+62
14 Sikkema, Kees Dronten
20
37
335
234
+101
15 Broersma, Oeds Witmarsum
24
37
356
324
+32
16 Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
25
37
388
332
+56
17 Althof, Auke Dongjum
22
36
351
303
+48
18 Sikkema, Johan Emmeloord
25
36
367
359
+8
19 Smit, Theo Franeker
16
35
281
176
+105
20 Mosselman, Ale Goutum
20
35
320
275
+45
21 Veen, van der Johan Oentsjerk
23
35
361
315
+46
22 Goudberg, Jelle Franeker
23
35
359
334
+25
23 Kuipers, Freek Drachten
24
35
375
315
+60
24 Jong, de Tjeerd Wytmarsum
25
35
357
343
+14
25 Limburg, Bart Wolvega
19
34
314
238
+76
26 Overal, Sjirk Oldenbroek
18
33
298
241
+57
27 Hallema, Germ Jorwert
22
33
329
302
+27
28 Jousma, Wim Tietjerk
22
33
329
317
+12
29 Baarda, Anne Menaldum
16
32
269
177
+92
30 Meijer, Lieuwe Minnertsga
21
32
321
267
+54
31 Stienstra, Ynze Baaium
21
32
319
285
+34
32 Seerden, Rein Sneek
19
31
284
238
+46
33 Meer, van der Martinus Witmarsum
19
31
281
244
+37
34 Vries, de Henk IJlst
20
31
311
275
+36
35 Schuurmans, Hilbrand Bolsward
22
31
335
311
+24
36 Wassenaar, Siete Minnertsga
23
31
351
323
+28
37 Roos, de Oeds Menaldum
23
31
341
326
+15
38 Berkepas, Siep Balk
16
30
277
213
+64
39 Vries, de Willem Franeker
18
30
276
222
+54
40 Voogd, Gerard Harlingen
19
30
280
248
+32
41 Porte, Henk Leeuwarden
21
30
319
299
+20
42 Vries, de Teade Franeker
24
30
336
340
-4
43 Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
15
29
262
177
+85
44 Velstra, Oeltsje Idaerd
17
29
268
220
+48
45 Bootsma, Henk De Knipe
21
29
311
272
+39
46 Terpstra, Leendert Sneek
15
28
254
192
+62
47 Bootsma, Jan Wommels
19
28
300
246
+54
48 Jousma, Bouke Menaldum
11
27
214
100
+114
49 Koops, Reinder Emmen
13
27
232
151
+81
50 Anema, Harke Witmarsum
17
27
273
224
+49
51 Herrema, Sjouke Hoorn
18
27
268
248
+20
52 Heeg, Evert Oosterlittens
19
27
272
278
-6
53 Hoekstra, Jan Giekerk
23
27
297
337
-40
54 Bergsma, Pieter Gytsjerk
20
26
283
283
0
55 Wortman, Joop Joure
11
25
207
110
+97
56 Broersma, Douwe Midlum
15
25
246
188
+58
57 Lei, van der Eddy Leeuwarden
15
25
242
186
+56
58 Kramer, Anne Sneek
19
25
278
277
+1
59 Kuipers, Roel Koarnjum
22
25
291
330
-39
60 Koster, Teake Harlingen
23
25
309
344
-35
61 Brouwer, Anne Wommels
15
23
229
200
+29
62 Bierma, Piet Dronten
18
23
253
271
-18
63 Leij, van der Daam Dronrijp
18
23
246
266
-20
64 Idzerda, Andries Goutum
19
23
267
271
-4
65 Wagenaar, Jan Winsum (Fr)
20
23
256
293
-37
66 Bosgraaf, Piet Drachten
21
23
266
294
-28
67 Kamstra, Durk Franeker
12
22
194
143
+51
68 Postmus, Frans Hitzum
12
22
198
160
+38
69 Sybesma, Anne Akkrum
13
22
208
179
+29
70 Hoekstra, Geert Joure
14
22
221
177
+44
71 Siemensma, Peter Bolsward
17
22
243
225
+18
72 Nijdam, Hein Franeker
17
22
248
239
+9
73 Dijkstra, Anne Leeuwarden
18
22
257
265
-8
74 Boonstra, Wieger Heerenveen
18
22
251
262
-11
75 Zondervan, Jaap Menaldum
12
21
176
145
+31
76 Jorritsma, Tjerk Heerenveen
11
20
181
126
+55
77 Rienks, Rienk Beetgumermolen
11
20
174
139
+35
78 Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
12
20
200
155
+45
79 Bouma, Pieter Joure
13
20
196
167
+29
80 Wiersma, Dirk Marssum
13
20
197
179
+18
81 Noordbruis, Henk Marssum
15
20
211
208
+3
82 Oudendag, Johannes Arum
12
19
193
151
+42
83 Feenstra, Jan Winsum (Fr)
15
19
217
215
+2
84 Gillebaard, Andries Heerenveen
18
19
228
267
-39
85 Vries, de Guus Leeuwarden
10
18
163
124
+39
86 Bloemsma, Henk IJsselmuiden
13
18
191
173
+18
87 Tigchelaar, Nanne Achlum
14
18
204
198
+6
88 Ridder, de Jan Tolbert
10
17
163
135
+28
89 Oudendag, Harry Hommerts
12
17
179
164
+15
90 Zee, van der Siebe Lelystad
13
17
182
194
-12
91 Zijlstra, Piet Franeker
13
17
178
191
-13
92 Spoelstra, Jan Franeker
14
17
199
210
-11
93 Jong, de Jan Dronryp
8
16
132
98
+34
94 Scholten, Koop De Wylgen
13
16
180
192
-12
95 Hoitenga, Wibe Boazum
14
16
191
214
-23
96 Weiland, Hendrik Koarnjum
18
16
232
276
-44
97 Herrema, Lou Slappeterp
7
15
121
78
+43
98 Steegstra, Meint Ferwerd
9
15
135
114
+21
99 Hoogland, Roel Beetgumermolen
9
15
140
125
+15
100 Twerda, Tom Putten
9
15
137
125
+12
101 Buitenga, Jan St. Nicolaasga
10
15
156
137
+19
102 Groot, de Rienk Leeuwarden
10
15
147
132
+15
103 Miedema, Lammert Diemen
10
15
157
143
+14
104 Brandsma, Jan Grijpskerk
12
15
179
167
+12
105 Feenstra, Sjoerd Dronten
13
15
176
190
-14
106 Hallema, Monte Franeker
13
15
173
194
-21
107 Groen, Daan Hallum
17
15
207
267
-60
108 Tuinier, Jan Makkum
11
14
159
164
-5
109 Zuiderhof, Tom Harlingen
12
14
171
176
-5
110 Tamminga, Willem Franeker
14
14
175
207
-32
111 Kooistra, Catrinus Goënga
7
13
115
80
+35
112 Braaksma, Hielke Emmen
7
13
120
91
+29
113 Harkema, Tsjeard Spannum
7
12
111
97
+14
114 Goot, van der Age Goënga
8
12
126
103
+23
115 Buwalda, Lykele Emmen
8
12
124
106
+18
116 Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
8
12
120
108
+12
117 Siderius, Sieger Dronten
8
12
123
112
+11
118 Veen, van der Rinze Koarnjum
8
12
118
109
+9
119 Stellingwerf, Piet Harlingen
9
12
142
127
+15
120 Dooper, Jolly Oentsjerk
11
12
149
149
0
121 Zee, van der Sipke Tzummarum
11
12
143
160
-17
122 Grijpstra, Simon Aalsum
13
12
177
199
-22
123 Sijbesma, Roel Easterein
6
11
92
72
+20
124 Schaaf, van der Durk Stiens
7
11
107
102
+5
125 Postma, Klaas Heerenveen
8
11
128
116
+12
126 Jong, de Gerrit Ysbrechtum
9
11
114
131
-17
127 Houtsma, Thijs Westhoek
5
10
88
65
+23
128 Keizer, Piet St. Annaparochie
6
10
104
71
+33
129 Wiersma, Sipke St. Jacobiparochie
7
10
102
99
+3
130 Homminga, Hans Joure
7
10
101
98
+3
131 Zijlstra, Roel Menaldum
4
9
75
32
+43
132 Miedema, Anno Stiens
4
9
70
45
+25
133 Anema, Lieuwe St. Annaparochie
5
9
84
65
+19
134 Hiemstra, Sipke Wommels
7
9
96
97
-1
135 Werf, van der Anne Sneek
6
8
86
85
+1
136 Bouma, Tjeerd Leeuwarden
4
7
70
52
+18
137 Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
4
7
66
52
+14
138 Idema, Wybe Gytsjerk
5
7
74
72
+2
139 Wiglema, Dirk Leeuwarden
6
7
84
91
-7
140 Sijtsinga, Jan Heerenveen
7
7
100
108
-8
141 Visser, Wiebe Leeuwarden
8
7
101
118
-17
142 Engbringhof, Andries Franeker
4
6
60
48
+12
143 Haan, de Ieme Makkum
4
6
63
58
+5
144 Bleeker, Henk Harlingen
4
6
61
57
+4
145 Weg, bij de Gerrit Harlingen
5
6
65
70
-5
146 Winkel, Gerrit St. Annaparochie
5
6
66
72
-6
147 Volbeda, Jan Sexbierum
5
6
66
74
-8
148 Koopmans, Germ Aldtsjerk
6
6
77
88
-11
149 Helfrich, Catherinus Grou
6
6
75
95
-20
150 Meijer, Jan Hurdegaryp
3
5
51
45
+6
151 Velsma, Jelle Tzummarum
3
5
48
43
+5
152 Linden, van der Jan Amsterdam
3
5
46
42
+4
153 Zijlstra, Piet Scharnegoutum
4
5
59
53
+6
154 Haan, de Jelle St. Annaparochie
2
4
35
26
+9
155 Wal, van der Jacobus St. Jacobiparochie
2
4
32
24
+8
156 Boelens, Willem Hurdegaryp
3
4
42
41
+1
157 Ploeg, van der Johannes Franeker
3
4
42
42
0
158 Schaap, Joost Tirns
3
4
44
48
-4
159 Hiemstra, Hepke Grou
4
4
52
65
-13
160 Bruinsma, Jan Heerenveen
5
4
59
76
-17
161 Boersma, Jappie Sneek
1
3
21
6
+15
162 Bekema, Johan Bolsward
1
3
21
9
+12
163 Boersma, Lieuwe Apeldoorn
2
3
33
26
+7
164 Porte, Willem Oudehorne
2
3
28
29
-1
165 Smedinga, Arie Tzum
2
3
31
32
-1
166 Anema, Douwe Nes (D)
3
3
39
41
-2
167 Goudberg, Jouke Katlijk
3
3
40
46
-6
168 Wiersma, Wopke Dokkum
3
3
36
49
-13
169 Visser, Sikke Lippenhuizen
4
3
44
66
-22
170 Hasz, Wiep Dronrijp
4
3
41
64
-23
171 Nicolai, Sjoerd Witmarsum
6
3
67
97
-30
172 Hoekstra, Jan Leeuwarden
1
2
19
12
+7
173 Vries, de Durk Hijum
1
2
15
10
+5
174 Kuiken, Piet Harlingen
2
2
33
30
+3
175 Koster, Sikke Dokkum
3
2
38
45
-7
176 Bos, Jouke Akkrum
3
2
36
48
-12
177 Bootsma, Joop Reahûs
3
2
34
46
-12
178 Meulen, van der Marten Leeuwarden
3
2
29
48
-19
179 Meekma, Klaas Bontebok
1
1
13
15
-2
180 Span, Albert Koarnjum
1
1
15
17
-2
181 Woud, van der Jan Goutum
1
1
13
16
-3
182 Jongsma, Alle Goutum
2
1
22
33
-11
183 Veen, van der Jaap St. Annaparochie
3
1
31
51
-20
184 Groot, de Simon Midlum
1
0
12
18
-6
185 Monsma, Durk Mantgum
1
0
7
18
-11