logo-transparent

Kompetitiestand 2018

Competitiestand bijgewerkt t/m 11 april 2018. Download HIER de lijst (Excel).

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!

Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.

Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
1 Wartena, Riens Burgum
7
18
134
72
+62
2 Ridder, de Jan Tolbert
8
18
145
89
+56
3 Jousma, Wim Tietjerk
8
18
144
95
+49
4 Postma, Klaas Heerenveen
7
17
129
73
+56
5 Seerden, Ludwig Franeker
8
17
146
88
+58
6 Wassenaar, Siete Minnertsga
8
17
139
94
+45
7 Zuiderhof, Tom Harlingen
8
16
140
92
+48
8 Veen, van der Johan Oentsjerk
8
16
145
105
+40
9 Stellingwerf, Piet Harlingen
8
16
135
106
+29
10 Hinrichs, Johannes Harlingen
8
16
134
105
+29
11 Meijer, Lieuwe Minnertsga
6
15
113
58
+55
12 Velsma, Jelle Tzummarum
8
15
141
88
+53
13 Bergsma, Pieter Gytsjerk
8
15
141
97
+44
14 Engbringhof, Andries Franeker
8
15
132
100
+32
15 Meer, van der Martinus Witmarsum
6
14
112
64
+48
16 Bosch, Lieuwe Tzum
8
14
135
98
+37
17 Jong, de Jan Dronryp
8
14
131
95
+36
18 Wiersma, Eeltje Berltsum
8
14
125
103
+22
19 Leij, van der Daam Dronrijp
8
14
129
111
+18
20 Mosselman, Ale Goutum
8
14
126
110
+16
21 Bruinsma, Jan Heerenveen
8
14
127
112
+15
22 Hallema, Monte Franeker
7
13
123
86
+37
23 Bootsma, Jan Wommels
7
13
119
87
+32
24 Buitenga, Jan St. Nicolaasga
7
13
119
90
+29
25 Vries, de Henk IJlst
7
13
115
92
+23
26 Brouwer, Anne Wommels
8
13
129
105
+24
27 Boonstra, Wieger Heerenveen
8
13
128
112
+16
28 Kuipers, Roel Koarnjum
8
13
123
108
+15
29 Noordbruis, Henk Marssum
8
13
123
110
+13
30 Porte, Henk Leeuwarden
8
13
118
107
+11
31 Woud, van der Wybren Leeuwarden
8
13
128
118
+10
32 Jorritsma, Tjerk Heerenveen
5
12
97
49
+48
33 Goot, van der Age Goënga
6
12
102
75
+27
34 Herrema, Sjouke Hoorn
7
12
108
85
+23
35 Althof, Auke Dongjum
8
12
120
112
+8
36 Jong, de Jan Menaldum
8
12
125
117
+8
37 Schaaf, van der Durk Stiens
5
11
95
60
+35
38 Jousma, Bouke Menaldum
5
11
91
57
+34
39 Houwer, Jan Bolsward
5
11
91
63
+28
40 Berkepas, Siep Balk
6
11
107
77
+30
41 Bouma, Tjeerd Leeuwarden
6
11
101
80
+21
42 Otter, Gerrit Goutum
7
11
117
96
+21
43 Boorsma, Jan Menaldum
7
11
109
92
+17
44 Broersma, Oeds Witmarsum
7
11
118
103
+15
45 Tigchelaar, Nanne Achlum
7
11
108
96
+12
46 Bootsma, Henk De Knipe
7
11
107
95
+12
47 Vlieger, Rick Harlingen
7
11
107
96
+11
48 Veldman, Bert Bolsward
7
11
107
96
+11
49 Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
8
11
116
109
+7
50 Dooper, Jolly Oentsjerk
8
11
101
118
-17
51 Kuipers, Freek Drachten
5
10
88
59
+29
52 Faber, Geert Minnertsga
5
10
86
65
+21
53 Kwast, Jan Harlingen
7
10
108
93
+15
54 Sijbesma, Roel Easterein
7
10
108
95
+13
55 Veen, van der Jaap St. Annaparochie
7
10
102
91
+11
56 Helfrich, Catherinus Grou
7
10
102
94
+8
57 Spoelstra, Jan Franeker
7
10
86
82
+4
58 Herrema, Lou Slappeterp
8
10
112
106
+6
59 Oudendag, Harry Hommerts
8
10
119
118
+1
60 Seerden, Rein Sneek
8
10
114
115
-1
61 Veenstra, Jan Apeldoorn
8
10
116
119
-3
62 Weg, bij de Gerrit Harlingen
8
10
105
109
-4
63 Kramer, Anne Snits
8
10
114
124
-10
64 Bloemsma, Henk IJsselmuiden
5
9
84
54
+30
65 Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
5
9
80
72
+8
66 Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
6
9
96
78
+18
67 Baarda, Anne Menaldum
6
9
89
79
+10
68 Kamstra, Durk Franeker
6
9
87
84
+3
69 Boer, de Jelle Oosterend
6
9
89
88
+1
70 Weiland, Hendrik Koarnjum
7
9
102
94
+8
71 Bootsma, Joop Reahûs
7
9
110
104
+6
72 Nijdam, Hein Franeker
7
9
95
102
-7
73 Groen, Daan Hallum
8
9
105
126
-21
74 Rienks, Rienk Beetgumermolen
5
8
73
66
+7
75 Schuurmans, Hilbrand Bolsward
5
8
73
69
+4
76 Goudberg, Jelle Franeker
5
8
77
73
+4
77 Jong, de Tjeerd Wytmarsum
6
8
93
77
+16
78 Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
6
8
91
92
-1
79 Bouma, Pieter Joure
6
8
87
89
-2
80 Zee, van der Siebe Lelystad
6
8
87
90
-3
81 Knol, Cor Bolsward
6
8
78
92
-14
82 Siemensma, Peter Bolsward
7
8
94
106
-12
83 Koster, Teake Harlingen
8
8
88
124
-36
84 Sipma, Jan Franeker
4
7
65
52
+13
85 Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
4
7
66
61
+5
86 Werf, van der Anne Sneek
5
7
77
63
+14
87 Wiersma, Dirk Marssum
5
7
72
63
+9
88 Roos, de Oeds Menaldum
7
7
106
106
0
89 Miedema, Lammert Diemen
4
6
62
53
+9
90 Hoogland, Roel Beetgumermolen
4
6
65
63
+2
91 Heeg, Evert Oosterlittens
4
6
54
60
-6
92 Bekema, Johan Bolsward
5
6
74
79
-5
93 Scholten, Koop De Wylgen
5
6
60
73
-13
94 Broersma, Douwe Midlum
6
6
77
89
-12
95 Nicolai, Sjoerd Witmarsum
6
6
81
95
-14
96 Tuinier, Jan Makkum
8
6
88
127
-39
97 Hallema, Germ Jorwert
2
5
38
15
+23
98 Gillebaard, Andries Heerenveen
3
5
49
36
+13
99 Hoekstra, Jan Giekerk
4
5
49
60
-11
100 Zijlstra, Roel Menaldum
5
5
58
76
-18
101 Koster, Sikke Dokkum
6
5
83
95
-12
102 Bierma, Piet Dronten
6
5
73
93
-20
103 Zee, van der Sipke Tzummarum
6
5
74
98
-24
104 Palsma, Heinz Sexbierum
6
5
66
97
-31
105 Lei, van der Eddy Leeuwarden
7
5
90
104
-14
106 Overal, Sjirk Oldenbroek
7
5
91
108
-17
107 Idzerda, Andries Goutum
7
5
86
112
-26
108 Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
8
5
99
128
-29
109 Limburg, Bart Wolvega
2
4
36
19
+17
110 Voogd, Gerard Harlingen
2
4
35
20
+15
111 Anema, Harke Witmarsum
3
4
44
40
+4
112 Stienstra, Ynze Baaium
4
4
56
62
-6
113 Terpstra, Leendert Sneek
4
4
49
59
-10
114 Siderius, Sieger Dronten
5
4
64
78
-14
115 Groen, Dirk Franeker
6
4
70
102
-32
116 Bosgraaf, Piet Drachten
7
4
73
105
-32
117 Sjollema, Eddy Harlingen
1
3
21
7
+14
118 Jong, de Bert Leeuwarden
1
3
21
9
+12
119 Braaksma, Hielke Emmen
1
3
21
13
+8
120 Zondervan, Jaap Menaldum
2
3
35
24
+11
121 Koops, Reinder Emmen
2
3
31
24
+7
122 Vries, de Willem Franeker
2
3
31
29
+2
123 Feenstra, Jan Winsum (Fr)
3
3
45
44
+1
124 Velstra, Oeltsje Idaerd
3
3
41
44
-3
125 Deelstra, H NN
3
3
39
47
-8
126 Sikkema, Kees Dronten
5
3
55
83
-28
127 Hellinga, H NN
1
2
18
13
+5
128 Wagenaar, Jan NN
1
2
19
14
+5
129 Smit, Theo Franeker
1
2
18
13
+5
130 Akkerman, Auke Minnertsga
1
2
15
12
+3
131 Nota, Sjoerd Harlingen
1
2
16
14
+2
132 Hof, Bennie Franeker
2
2
25
29
-4
133 Brandsma, Jan Grijpskerk
2
2
24
29
-5
134 Volbeda, Jan Sexbierum
2
2
26
32
-6
135 Feenstra, Sjoerd Dronten
3
2
35
48
-13
136 Groot, de Piet Midlum
4
2
55
68
-13
137 Bergsma, Marten Reduzum
1
1
15
17
-2
138 Bosch, Jan Dokkum
2
1
28
33
-5
139 Houtsma, Thijs Westhoek
3
1
34
50
-16
140 Ploeg, van der Johannes Franeker
1
0
8
18
-10