logo-transparent

Kompetitiestand 2018

Competitiestand bijgewerkt t/m 10 oktober 2018. Download HIER de lijst (Excel).

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!

Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.

Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
1 Seerden, Ludwig Franeker
19
46
362
183
+179
2 Stellingwerf, Piet Harlingen
20
41
340
249
+91
3 Kuipers, Freek Drachten
17
37
303
197
+106
4 Veen, van der Johan Oentsjerk
21
37
342
287
+55
5 Althof, Auke Dongjum
21
36
323
268
+55
6 Jong, de Tjeerd Wytmarsum
19
35
326
225
+101
7 Jong, de Jan Menaldum
21
34
335
278
+57
8 Boorsma, Jan Menaldum
18
33
302
224
+78
9 Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
21
33
316
267
+49
10 Wiersma, Eeltje Berltsum
20
32
320
250
+70
11 Kwast, Jan Harlingen
17
30
268
214
+54
12 Baarda, Anne Menaldum
17
30
270
224
+46
13 Veldman, Bert Bolsward
19
30
289
252
+37
14 Boonstra, Wieger Heerenveen
19
30
286
262
+24
15 Oudendag, Harry Hommerts
20
30
309
282
+27
16 Meijer, Lieuwe Minnertsga
14
29
236
163
+73
17 Hinrichs, Johannes Harlingen
16
29
258
206
+52
18 Jong, de Jan Dronryp
17
29
274
214
+60
19 Brouwer, Anne Wommels
18
29
284
241
+43
20 Wassenaar, Siete Minnertsga
18
29
278
242
+36
21 Otter, Gerrit Goutum
19
29
306
252
+54
22 Bruinsma, Jan Heerenveen
19
29
291
263
+28
23 Bergsma, Pieter Gytsjerk
20
29
309
272
+37
24 Goudberg, Jelle Franeker
17
28
267
220
+47
25 Mosselman, Ale Goutum
18
28
273
243
+30
26 Bouma, Tjeerd Leeuwarden
18
28
278
248
+30
27 Jousma, Wim Tietjerk
15
27
235
198
+37
28 Leij, van der Daam Dronrijp
18
27
262
254
+8
29 Porte, Henk Leeuwarden
21
27
282
301
-19
30 Houwer, Jan Bolsward
17
26
262
234
+28
31 Siemensma, Peter Bolsward
17
26
254
229
+25
32 Veenstra, Jan Apeldoorn
20
26
292
282
+10
33 Ridder, de Jan Tolbert
12
25
205
143
+62
34 Sijbesma, Roel Easterein
13
25
223
159
+64
35 Zuiderhof, Tom Harlingen
17
25
263
226
+37
36 Kramer, Anne Sneek
18
25
266
255
+11
37 Kuipers, Roel Koarnjum
19
25
265
271
-6
38 Noordbruis, Henk Marssum
19
25
263
271
-8
39 Bootsma, Jan Wommels
14
24
222
177
+45
40 Spoelstra, Jan Franeker
15
24
216
186
+30
41 Broersma, Oeds Witmarsum
16
24
250
227
+23
42 Veen, van der Jaap St. Annaparochie
17
24
245
234
+11
43 Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
17
24
256
245
+11
44 Overal, Sjirk Oldenbroek
18
24
276
247
+29
45 Seerden, Rein Sneek
20
24
280
292
-12
46 Woud, van der Wybren Leeuwarden
20
24
280
307
-27
47 Kamstra, Durk Franeker
13
23
200
148
+52
48 Herrema, Sjouke Hoorn
13
23
212
166
+46
49 Vlieger, Rick Harlingen
13
23
210
167
+43
50 Brandsma, Jan Grijpskerk
14
23
207
180
+27
51 Werf, van der Anne Sneek
14
23
213
190
+23
52 Bloemsma, Henk IJsselmuiden
16
23
242
209
+33
53 Berkepas, Siep Balk
14
22
229
187
+42
54 Nijdam, Hein Franeker
16
22
233
230
+3
55 Bierma, Piet Dronten
16
22
226
225
+1
56 Bosgraaf, Piet Drachten
17
22
243
235
+8
57 Bosch, Lieuwe Tzum
11
21
191
126
+65
58 Wartena, Riens Burgum
8
20
150
85
+65
59 Feenstra, Jan Winsum (Fr)
13
20
209
180
+29
60 Hallema, Germ Jorwert
13
20
181
176
+5
61 Anema, Harke Witmarsum
14
20
215
195
+20
62 Vries, de Henk IJlst
14
20
218
204
+14
63 Koster, Teake Harlingen
14
20
194
206
-12
64 Boer, de Jelle Oosterend
15
20
221
225
-4
65 Koster, Sikke Dokkum
16
20
222
232
-10
66 Postma, Klaas Heerenveen
11
19
173
137
+36
67 Wiersma, Dirk Marssum
13
19
196
169
+27
68 Hoekstra, Jan Giekerk
15
19
206
214
-8
69 Bootsma, Joop Reahûs
15
19
210
221
-11
70 Palsma, Heinz Sexbierum
18
19
228
271
-43
71 Goot, van der Age Goënga
8
18
144
98
+46
72 Buitenga, Jan St. Nicolaasga
10
18
167
126
+41
73 Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
10
18
160
137
+23
74 Velsma, Jelle Tzummarum
11
18
182
131
+51
75 Rienks, Rienk Beetgumermolen
11
18
170
144
+26
76 Sijtsinga, Jan Heerenveen
12
18
176
164
+12
77 Tigchelaar, Nanne Achlum
13
18
186
188
-2
78 Knol, Cor Bolsward
14
18
176
205
-29
79 Gillebaard, Andries Heerenveen
11
17
169
149
+20
80 Bootsma, Henk De Knipe
11
17
164
153
+11
81 Limburg, Bart Wolvega
13
17
191
165
+26
82 Weiland, Hendrik Koarnjum
14
17
189
198
-9
83 Groot, de Piet Midlum
15
17
204
230
-26
84 Idema, Wybe Gytsjerk
7
16
126
75
+51
85 Hallema, Monte Franeker
10
16
161
129
+32
86 Vries, de Guus Leeuwarden
10
16
157
136
+21
87 Bekema, Johan Bolsward
10
16
161
141
+20
88 Tuinier, Jan Makkum
12
16
164
163
+1
89 Groen, Daan Hallum
14
16
186
209
-23
90 Sikkema, Kees Dronten
15
16
201
224
-23
91 Engbringhof, Andries Franeker
8
15
132
100
+32
92 Steegstra, Meint Ferwerd
9
15
146
113
+33
93 Vries, de Willem Franeker
10
15
153
144
+9
94 Dooper, Jolly Oentsjerk
11
15
146
160
-14
95 Nicolai, Sjoerd Witmarsum
12
15
171
176
-5
96 Jorritsma, Tjerk Heerenveen
6
14
113
64
+49
97 Meer, van der Martinus Witmarsum
8
14
136
100
+36
98 Groot, de Sj. NB
8
14
134
100
+34
99 Hoekstra, Theun Leeuwarden
8
14
130
97
+33
100 Zee, van der Siebe Lelystad
10
14
144
142
+2
101 Jousma, Bouke Menaldum
6
13
109
72
+37
102 Groot, de Rienk Leeuwarden
7
13
111
83
+28
103 Broersma, Douwe Midlum
10
13
142
136
+6
104 Lei, van der Eddy Leeuwarden
11
13
159
144
+15
105 Hoogland, Roel Beetgumermolen
11
13
147
170
-23
106 Leest, van der G. Stiens
8
12
122
106
+16
107 Helfrich, Catherinus Grou
8
12
121
106
+15
108 Koops, Reinder Emmen
8
12
120
109
+11
109 Herrema, Lou Slappeterp
9
12
130
117
+13
110 Weg, bij de Gerrit Harlingen
10
12
131
141
-10
111 Roos, de Oeds Menaldum
12
12
166
177
-11
112 Siderius, Sieger Dronten
12
12
162
179
-17
113 Stienstra, Ynze Baaium
13
12
162
190
-28
114 Schaaf, van der Durk Stiens
5
11
95
60
+35
115 Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
6
11
99
82
+17
116 Feenstra, Sjoerd Dronten
10
11
137
150
-13
117 Sipma, Jan Franeker
5
10
86
62
+24
118 Boer, de Jan Bolsward
5
10
88
66
+22
119 Faber, Geert Minnertsga
5
10
86
65
+21
120 Voogd, Gerard Harlingen
7
10
104
96
+8
121 Sybesma, Anne Akkrum
8
10
116
111
+5
122 Terpstra, Leendert Sneek
9
10
118
133
-15
123 Scholten, Koop De Wylgen
10
10
117
155
-38
124 Idzerda, Andries Goutum
12
10
150
184
-34
125 Braaksma, Hielke Emmen
5
9
83
64
+19
126 Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
6
9
96
78
+18
127 Hoitenga, Wibe Boazum
6
9
82
82
0
128 Bouma, Pieter Joure
8
9
112
122
-10
129 Tamminga, Willem Franeker
9
9
115
145
-30
130 Schuurmans, Hilbrand Bolsward
5
8
73
69
+4
131 Hoekstra, Jan Leeuwarden
6
8
89
87
+2
132 Boersma, Lieuwe Apeldoorn
7
8
98
99
-1
133 Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
10
8
133
154
-21
134 Porte, Willem Oudehorne
4
7
70
52
+18
135 Jong, de Bert Leeuwarden
5
7
65
63
+2
136 Groen, Dirk Franeker
8
7
101
125
-24
137 Miedema, Lammert Diemen
4
6
62
53
+9
138 Harkema, Tsjeard Spannum
4
6
57
49
+8
139 Heeg, Evert Oosterlittens
4
6
54
60
-6
140 Deelstra, Henk Franeker
5
6
65
74
-9
141 Zijlstra, Roel Menaldum
6
6
71
93
-22
142 Zee, van der Sipke Tzummarum
6
5
74
98
-24
143 Volbeda, Jan Sexbierum
3
4
44
42
+2
144 Meijer, Jan Hurdegaryp
3
4
45
45
0
145 Goudberg, Jouke Katlijk
4
4
53
65
-12
146 Jansma, Hendrik Damwâld
1
3
21
5
+16
147 Dijkstra, Auke NN
1
3
21
6
+15
148 Sjollema, Eddy Harlingen
1
3
21
7
+14
149 Zondervan, Jaap Menaldum
2
3
35
24
+11
150 Peterson, Henk Damwâld
2
3
31
26
+5
151 Akkerman, Auke Minnertsga
2
3
27
25
+2
152 Schaap, Joost Tirns
2
3
27
28
-1
153 Boersma, Jappie Sneek
2
3
24
27
-3
154 Velstra, Oeltsje Idaerd
3
3
41
44
-3
155 Dijkstra, Anne Leeuwarden
6
3
70
99
-29
156 Hiemstra, Sipke Wommels
1
2
19
10
+9
157 Raukema, H. NN
1
2
19
12
+7
158 Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
1
2
17
10
+7
159 Wagenaar, Jan NN
1
2
19
14
+5
160 Smit, Theo Franeker
1
2
18
13
+5
161 Vlugt, van der Siebe Zwolle
1
2
18
13
+5
162 Kooistra, Catrinus Goënga
1
2
15
10
+5
163 Hellinga, H NN
1
2
18
13
+5
164 Linden, van der Jan Amsterdam
1
2
15
11
+4
165 Huizinga, Tj. NN
1
2
18
15
+3
166 Faber, J NN
1
2
17
15
+2
167 Nota, Sjoerd Harlingen
1
2
16
14
+2
168 Veldman, O. NN
1
2
15
15
0
169 Mulder, Henk Dronryp
2
2
26
27
-1
170 Gerbrandy, Harmen Warns
2
2
27
30
-3
171 Hof, Bennie Franeker
2
2
25
29
-4
172 Nagel, Jetze Makkum
1
1
10
9
+1
173 Groot, de Simon Midlum
1
1
13
13
0
174 Meulen, van der Marten Leeuwarden
1
1
14
15
-1
175 Miedema, Anno Stiens
1
1
14
16
-2
176 Bergsma, Marten Reduzum
1
1
15
17
-2
177 Roskamp, A NN
1
1
14
16
-2
178 Poelstra, W NN
1
1
10
13
-3
179 Haan, de Ieme Makkum
1
1
12
17
-5
180 Bosch, Jan Dokkum
2
1
28
33
-5
181 Houtsma, Thijs Westhoek
3
1
34
50
-16
182 Monsma, Durk Mantgum
1
0
16
12
+4
183 Wittermans, J NN
1
0
7
12
-5
184 Ommen, van A NN
1
0
12
18
-6
185 Zijlstra, Piet Franeker
1
0
9
18
-9
186 Ploeg, van der Johannes Franeker
1
0
8
18
-10
187 Span, Albert Koarnjum
1
0
6
18
-12