logo-transparent

Kompetitiestand 2018

Competitiestand bijgewerkt t/m 5 december 2018. Download HIER de lijst (Excel).

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!

Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.

Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
1 Seerden, Ludwig Franeker
23
56
437
214
+223
2 Stellingwerf, Piet Harlingen
24
50
413
290
+123
3 Jong, de Tjeerd Wytmarsum
23
45
403
269
+134
4 Veen, van der Johan Oentsjerk
25
45
410
328
+82
5 Kuipers, Freek Drachten
21
44
371
241
+130
6 Althof, Auke Dongjum
25
42
381
320
+61
7 Jong, de Jan Menaldum
25
41
397
330
+67
8 Boorsma, Jan Menaldum
22
40
370
270
+100
9 Kwast, Jan Harlingen
21
39
344
256
+88
10 Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
25
38
371
327
+44
11 Baarda, Anne Menaldum
21
37
333
282
+51
12 Wiersma, Eeltje Berltsum
23
37
370
290
+80
13 Boonstra, Wieger Heerenveen
23
37
343
315
+28
14 Hinrichs, Johannes Harlingen
19
36
317
237
+80
15 Goudberg, Jelle Franeker
21
36
336
265
+71
16 Bouma, Tjeerd Leeuwarden
22
36
345
303
+42
17 Bruinsma, Jan Heerenveen
23
36
354
316
+38
18 Jousma, Wim Tietjerk
19
35
303
250
+53
19 Jong, de Jan Dronryp
21
35
339
268
+71
20 Otter, Gerrit Goutum
23
35
369
310
+59
21 Leij, van der Daam Dronrijp
22
34
318
304
+14
22 Bergsma, Pieter Gytsjerk
23
34
356
313
+43
23 Bootsma, Jan Wommels
18
33
296
217
+79
24 Werf, van der Anne Sneek
18
33
290
231
+59
25 Ridder, de Jan Tolbert
16
32
273
191
+82
26 Sijbesma, Roel Easterein
17
32
292
208
+84
27 Broersma, Oeds Witmarsum
20
32
320
274
+46
28 Siemensma, Peter Bolsward
20
32
304
263
+41
29 Wassenaar, Siete Minnertsga
20
32
305
266
+39
30 Veldman, Bert Bolsward
21
32
318
282
+36
31 Brouwer, Anne Wommels
21
32
321
285
+36
32 Kramer, Anne Sneek
22
32
330
299
+31
33 Noordbruis, Henk Marssum
22
32
320
300
+20
34 Veenstra, Jan Apeldoorn
24
32
344
330
+14
35 Woud, van der Wybren Leeuwarden
24
32
352
360
-8
36 Kamstra, Durk Franeker
17
31
272
201
+71
37 Bosgraaf, Piet Drachten
21
31
317
286
+31
38 Oudendag, Harry Hommerts
20
30
309
282
+27
39 Seerden, Rein Sneek
24
30
336
350
-14
40 Porte, Henk Leeuwarden
25
30
318
365
-47
41 Meijer, Lieuwe Minnertsga
14
29
236
163
+73
42 Herrema, Sjouke Hoorn
17
29
279
219
+60
43 Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
21
29
312
305
+7
44 Feenstra, Jan Winsum (Fr)
17
28
280
230
+50
45 Spoelstra, Jan Franeker
19
28
267
241
+26
46 Bierma, Piet Dronten
19
28
276
263
+13
47 Bloemsma, Henk IJsselmuiden
20
28
298
270
+28
48 Mosselman, Ale Goutum
21
28
307
297
+10
49 Wartena, Riens Burgum
12
27
212
134
+78
50 Bosch, Lieuwe Tzum
15
27
246
174
+72
51 Berkepas, Siep Balk
17
27
272
230
+42
52 Brandsma, Jan Grijpskerk
18
27
258
240
+18
53 Kuipers, Roel Koarnjum
23
27
313
334
-21
54 Velsma, Jelle Tzummarum
15
26
247
175
+72
55 Houwer, Jan Bolsward
17
26
262
234
+28
56 Veen, van der Jaap St. Annaparochie
18
26
261
246
+15
57 Zuiderhof, Tom Harlingen
19
26
293
261
+32
58 Nijdam, Hein Franeker
19
26
271
277
-6
59 Koster, Sikke Dokkum
20
26
288
284
+4
60 Anema, Harke Witmarsum
17
25
262
231
+31
61 Tigchelaar, Nanne Achlum
17
25
251
236
+15
62 Overal, Sjirk Oldenbroek
20
25
297
279
+18
63 Palsma, Heinz Sexbierum
22
25
281
329
-48
64 Goot, van der Age Goënga
12
24
202
156
+46
65 Sijtsinga, Jan Heerenveen
16
24
234
219
+15
66 Boer, de Jelle Oosterend
18
24
263
263
0
67 Vlieger, Rick Harlingen
13
23
210
167
+43
68 Hallema, Germ Jorwert
17
23
235
238
-3
69 Koster, Teake Harlingen
18
23
238
268
-30
70 Bootsma, Joop Reahûs
19
23
258
283
-25
71 Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
13
22
198
181
+17
72 Hallema, Monte Franeker
14
22
221
187
+34
73 Vries, de Henk IJlst
16
22
245
235
+10
74 Nicolai, Sjoerd Witmarsum
16
22
232
233
-1
75 Groot, de Piet Midlum
18
22
255
266
-11
76 Sikkema, Kees Dronten
19
22
257
266
-9
77 Wiersma, Dirk Marssum
14
21
213
180
+33
78 Postma, Klaas Heerenveen
14
21
201
172
+29
79 Weg, bij de Gerrit Harlingen
14
21
202
186
+16
80 Dooper, Jolly Oentsjerk
15
21
207
213
-6
81 Jorritsma, Tjerk Heerenveen
10
20
172
118
+54
82 Bootsma, Henk De Knipe
14
20
202
196
+6
83 Buitenga, Jan St. Nicolaasga
11
19
181
140
+41
84 Meer, van der Martinus Witmarsum
12
19
192
153
+39
85 Rienks, Rienk Beetgumermolen
13
19
197
177
+20
86 Gillebaard, Andries Heerenveen
14
19
205
200
+5
87 Hoekstra, Jan Giekerk
15
19
206
214
-8
88 Sipma, Jan Franeker
9
18
158
110
+48
89 Knol, Cor Bolsward
14
18
176
205
-29
90 Jousma, Bouke Menaldum
10
17
166
129
+37
91 Limburg, Bart Wolvega
13
17
191
165
+26
92 Weiland, Hendrik Koarnjum
14
17
189
198
-9
93 Groen, Daan Hallum
15
17
199
224
-25
94 Idema, Wybe Gytsjerk
7
16
126
75
+51
95 Vries, de Guus Leeuwarden
10
16
157
136
+21
96 Bekema, Johan Bolsward
10
16
161
141
+20
97 Helfrich, Catherinus Grou
12
16
175
169
+6
98 Tuinier, Jan Makkum
12
16
164
163
+1
99 Broersma, Douwe Midlum
13
16
183
183
0
100 Stienstra, Ynze Baaium
15
16
196
213
-17
101 Steegstra, Meint Ferwerd
9
15
146
113
+33
102 Engbrenghof, Andries Franeker
9
15
147
118
+29
103 Vries, de Willem Franeker
10
15
153
144
+9
104 Lei, van der Eddy Leeuwarden
12
15
173
150
+23
105 Hoogland, Roel Beetgumermolen
13
15
172
201
-29
106 Groot, de Sj. NB
8
14
134
100
+34
107 Hoekstra, Theun Leeuwarden
8
14
130
97
+33
108 Koops, Reinder Emmen
10
14
148
141
+7
109 Zee, van der Siebe Lelystad
10
14
144
142
+2
110 Terpstra, Leendert Sneek
13
14
172
191
-19
111 Roos, de Oeds Menaldum
14
14
194
207
-13
112 Siderius, Sieger Dronten
14
14
182
209
-27
113 Scholten, Koop De Wylgen
14
14
167
215
-48
114 Groot, de Rienk Leeuwarden
7
13
111
83
+28
115 Zijlstra, Roel Menaldum
10
13
137
149
-12
116 Feenstra, Sjoerd Dronten
11
13
156
164
-8
117 Leest, van der G. Stiens
8
12
122
106
+16
118 Herrema, Lou Slappeterp
9
12
130
117
+13
119 Schaaf, van der Durk Stiens
5
11
95
60
+35
120 Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
6
11
99
82
+17
121 Braaksma, Hielke Emmen
7
11
105
94
+11
122 Voogd, Gerard Harlingen
8
11
119
112
+7
123 Bouma, Pieter Joure
9
11
130
136
-6
124 Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
14
11
189
220
-31
125 Boer, de Jan Bolsward
5
10
88
66
+22
126 Faber, Geert Minnertsga
5
10
86
65
+21
127 Sybesma, Anne Akkrum
8
10
116
111
+5
128 Idzerda, Andries Goutum
15
10
168
239
-71
129 Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
6
9
96
78
+18
130 Hoitenga, Wibe Boazum
6
9
82
82
0
131 Miedema, Lammert Diemen
7
9
103
101
+2
132 Jong, de Bert Leeuwarden
8
9
105
113
-8
133 Tamminga, Willem Franeker
9
9
115
145
-30
134 Groen, Dirk Franeker
10
9
129
157
-28
135 Schuurmans, Hilbrand Bolsward
5
8
73
69
+4
136 Hoekstra, Jan Leeuwarden
6
8
89
87
+2
137 Boersma, Lieuwe Apeldoorn
7
8
98
99
-1
138 Zee, van der Sipke Tzummarum
9
8
107
143
-36
139 Porte, Willem Oudehorne
4
7
70
52
+18
140 Harkema, Tsjeard Spannum
4
6
57
49
+8
141 Heeg, Evert Oosterlittens
4
6
54
60
-6
142 Nagel, Jetze Makkum
5
6
64
70
-6
143 Deelstra, Henk Franeker
5
6
65
74
-9
144 Graaf, de G NN
2
4
36
21
+15
145 Volbeda, Jan Sexbierum
3
4
44
42
+2
146 Meijer, Jan Hurdegaryp
3
4
45
45
0
147 Goudberg, Jouke Katlijk
4
4
53
65
-12
148 Dijkstra, Anne Leeuwarden
7
4
83
116
-33
149 Jansma, Hendrik Damwâld
1
3
21
5
+16
150 Dijkstra, Auke NN
1
3
21
6
+15
151 Sjollema, Eddy Harlingen
1
3
21
7
+14
152 Zondervan, Jaap Menaldum
2
3
35
24
+11
153 Peterson, Henk Damwâld
2
3
31
26
+5
154 Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
2
3
30
26
+4
155 Akkerman, Auke Minnertsga
2
3
27
25
+2
156 Schaap, Joost Tirns
2
3
27
28
-1
157 Boersma, Jappie Sneek
2
3
24
27
-3
158 Velstra, Oeltsje Idaerd
3
3
41
44
-3
159 Vlas, de Jan Franeker
1
2
18
6
+12
160 Hiemstra, Sipke Wommels
1
2
19
10
+9
161 Raukema, H. NN
1
2
19
12
+7
162 Hellinga, H NN
1
2
18
13
+5
163 Wagenaar, Jan NN
1
2
19
14
+5
164 Smit, Theo Franeker
1
2
18
13
+5
165 Vlugt, van der Siebe Zwolle
1
2
18
13
+5
166 Kooistra, Catrinus Goënga
1
2
15
10
+5
167 Linden, van der Jan Amsterdam
1
2
15
11
+4
168 Huizinga, Tj. NN
1
2
18
15
+3
169 Faber, J NN
1
2
17
15
+2
170 Nota, Sjoerd Harlingen
1
2
16
14
+2
171 Veldman, O. NN
1
2
15
15
0
172 Mulder, Henk Dronryp
2
2
26
27
-1
173 Gerbrandy, Harmen Warns
2
2
27
30
-3
174 Hof, Bennie Franeker
2
2
25
29
-4
175 Haan, de Jelle St. Annaparochie
2
2
23
31
-8
176 Groot, de Simon Midlum
1
1
13
13
0
177 Meulen, van der Marten Leeuwarden
1
1
14
15
-1
178 Roskamp, A NN
1
1
14
16
-2
179 Miedema, Anno Stiens
1
1
14
16
-2
180 Bergsma, Marten Reduzum
1
1
15
17
-2
181 Poelstra, W NN
1
1
10
13
-3
182 Haan, de Ieme Makkum
1
1
12
17
-5
183 Bosch, Jan Dokkum
2
1
28
33
-5
184 Houtsma, Thijs Westhoek
3
1
34
50
-16
185 Monsma, Durk Mantgum
1
0
16
12
+4
186 Wittermans, J NN
1
0
7
12
-5
187 Ommen, van A NN
1
0
12
18
-6
188 Zijlstra, Piet Franeker
1
0
9
18
-9
189 Ploeg, van der Johannes Franeker
1
0
8
18
-10
190 Span, Albert Koarnjum
1
0
6
18
-12