logo-transparent

Programma 2018-2019

Het programma voor de 55+ kaatsers is in principe om de 14 dagen op woensdag.
De wedstrijden beginnen om 09:50 uur en zijn om ongeveer 16.30 uur afgelopen.

Winterprogramma 2018-2019 in de Trije te Franeker.

19 december  2018
2, 16 en 30 januari  2019
13 en 27 februari  2019
13 en 27 maart  2019
10 en 24 april  2019

Opgave:
Dit kan tot vrijdag 19.00 uur voor de volgende wedstrijd.
Piet Keizer  (of zijn vervanger) :   06 - 2399 2779

Bij geen gehoor graag in de voicemail duidelijk uw naam en woonplaats vermelden.

Niet in het weekend bellen!!!